Rekomendaciniai rašto darbų rengimo ir vertinimo kriterijai

VU SA ChGF 2016-2017 metų veiklos planuose buvo numatyta sukurti rekomendacinius rašto darbų rengimo ir vertinimo kriterijus. Visą semestrą atstovybė kartu su dėstytojais kūrė, taisė ir naujino šiuos kriterijus. Šie kriterijai yra rekomendaciniai, kiekvienas dėstytojas turi pilną teisę jais varijuoti, pateikti papildomus savo reikalavimus ar vertinimo gaires. Mes sukūrėme tik rekomendacijas, kurios padėtų dėstytojams planuoti savo darbų veiklą.

Rekomendaciniai rašto darbų rengimo ir vertinimo kriterijai

VU SA ChF neeilinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija

raudona2

2017 sausio 5 d. 18 h VU Chemijos fakulteto Neorganinės chemijos auditorijoje (NChA) vyks VU SA ChF neeilinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija, kurios metu bus keičiami VU SA ChF nuostatai, renkami studentų atstovai į fakulteto komisijas.

Su renginio darbotvarke galite susipažinti čia

Konferencijos metu bus atnaujinti VU SA ChF nuostatai bei renkami:

  • 2 atstovai į ChGF Tarybą;
  • 2 atstovai į akademinės etikos komisiją;
  • 1 atstovas į priėmimo-atestacijos komisiją;
  • 3 atstovai į ginčų nagrinėjimo komisiją;
  • 2 atstovai į VU SA Parlamentą;

Su Konferencijos ir Susirinkimo metu tvirtinamais dokumentais galite susipažinti čia:

VU SA ChGF nuostatai

Norėdami tapti studentų atstovais apie savo kandidatūrą galite pranešti info@chf.vusa.lt arba išsikelti Konferencijos metu.

pilka2

Atnaujintas neformalių pasirenkamųjų dalykų sąrašas

Atnaujinome neformalių PD aprašų sąrašą, jį papildydami dalimi pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų. Kuriant aprašus įtraukėme dėstytojus jiems užduodami keletą kiekvienam studentui rūpimų klausimų. Labai dėkojame dėstytojams už bendradarbiavimą. Kviečiame susipažinti su aprašais prieš pasirenkant pavasario semestro PD. Primename, kad PD išsirinkti bus galima gruodžio 8-15 dienomis VU eStudentas aplinkoje.

Aprašus rasite čia.